Archiwum 2012

 • Wycieczka do Muzeum w dniu 14.12.2012r.

  W dniu 14.12.2012 chętne rodziny wraz z dziećmi objęte  wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z asystentem rodzin uczestniczyły w zwiedzaniu wystawy pt. „Girlandy i Bukiety” w miejscowym muzeum.

 • Informacja na temat spotkań z młodzieżą gimnazjalną

  Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczął w listopadzie cykl spotkań z młodzieżą gimnazjalną dotyczących zagrożenia cyberprzemocą i rozwojem technik multimedialnych. Bezpłatnymi zajęciami objęto na początek uczniów gimnazjów nr. 2 i 3. Kolejne spotkania zaplanowano na miesiąc grudzień.

 • Prezentacje spektakli wyróżnionych podczas VII Tomaszowskich Teatraliów

  W dniu 28.11.2012 r. salę widowiskową Ośrodka Kultury TKACZ wypełniły rodziny z dziećmi również klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
  Tłumnie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć w ramach Projektu "Galeria Wyobraźni 2" – prezentacje spektakli wyróżnionych podczas VII Tomaszowskich Teatraliów.

 • Zaproszenie na kolejne spotkanie w dniu 8.11.2012r.

  Zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Seniora w Zespole Szkół nr. 4 ul. Ostrowskiego 14 w dniu 08.11.2012 o godzinie 15:00.

 • Spotkanie z terapeutą nt. "Postawy rodziców a rozwój dziecka - promocja efektywnych metod wychowawczych"

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza w dniu 9.XI br. na godzinę 10:00 do Klubu Integracji Społecznej przy ul.Farbiarskiej 20 na spotkanie z terapeutą. Temat spotkania: Postawy rodziców a rozwój dziecka – promocja efektywnych metod wychowawczych.
  Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na udział w spotkaniu.

 • Informacja o spotkaniach grupy wsparcia dla osób bezrobotnych

  Klub Integracji Społecznej w Tomaszowie Maz. realizuje działania grupy wsparcia dla osób bezdomnych. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w piątki w siedzibie KIS przy ul.Farbiarskiej 20 (dawna szkoła budowlana) w godzinach 14:30 - 15:30. Osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością i wykluczeniem społecznym zapraszamy do udziału w spotkaniach grupowych i konsultacjach indywidualnych, mających na celu diagnozę występujących problemów, rozwój osobisty, wzmacnianie mocnych stron, pomoc prawną i psychologiczną. Oferowane formy pomocy są bezpłatne. Kontakt telefoniczny: 511 573 011.

 • Karnety wstępu na teren Skansenu Rzeki Pilicy

  Działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. Klub Integracji Społecznej zaangażował się w aktywny udział rodzin wielodzietnych w życie kulturalne naszego miasta. Dzięki współpracy z Dyrekcją Skansenu Rzeki Pilicy w miesiącach:

  • lipcu br. 6 rodzin wielodzietnych (w tym 20 dzieci)
  • sierpniu br. 7 rodzin wielodzietnych (w tym 24 dzieci)

  otrzymało bezpłatne karnety wstępu na teren Skansenu Rzeki Pilicy.

 • INFORMACJA O SPOTKANIU Z PRZEDSTAWICIELEM CENTRUM NAUKI I BIZNESU ,,ŻAK”

  W ramach działań Klubu Integracji Społecznej ul. Farbiarskiej 20 w dniu 28. VI. br. odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane dla klientów MOPS z przedstawicielem Centrum Nauki i Biznesu „Żak”w czasie spotkania klienci MOPS mogli zapoznać się z możliwościami bezpłatnej nauki.

 • Spektakl dla dzieci pt. "Piotruś Pan"

  We wtorek dnia 26.06.2012r.w O.K. Tkacz odbył się spektakl pt. „Piotruś Pan” na który zostały zaproszone dzieci beneficjentów MOPS w Tomaszowie Maz wraz ze swoimi opiekunami. ok 120 osób.

  Celem tego spotkania było kreowanie właściwych postaw rodzicielskich, pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz zachęcanie dzieci do udziału w tego rodzaju zajęciach, zapoznanie rodziców z ofertą O.K. Tkacz. Spektakl został uwieńczony drobnymi upominkami dla najmłodszych w postaci słodyczy. Rodziny z dzieciakami które wzięły udział w przedstawieniu były bardzo zadowolone i wyraziły chęć udziału w tego rodzaju przedśięwzięciach. Podczas spotkania panowała miła atmosfera.

 • Piknik 2012 "Postaw na rodzinę"

  Miasto Tomaszów Mazowiecki jak wiele innych gmin w Polsce po raz drugi zaangażowało się w ogólnopolską kampanię pod hasłem "Postaw na rodzinę". Kampania wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych. "Postaw na rodzinę" jest bardzo pożytecznym przedsięwzięciem profilaktycznym nakierowanym na rodzinę. Inwestowanie w relacje rodzinne, dobry podział obowiązków buduje atmosferę współpracy, wsparcia i zaufania, a zarazem obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze! Zorganizowany piknik w dniu 20.06. br. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5miał na celu promowanie tej kampanii.

 • Informacja o spotkaniu z psychologiem nt. zagrożeń płynących z korzystania z komputera przez dzieci

  W dniu 31.05.2012 odbyło sie spotkanie profilaktyczno-informacyjne z psychologniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowane dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Podejmowany temat dotyczył wartości i zagrożeń płynących z korzystania z komputera, Internetu, telefoniu komórkowego. Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z pomocy specjalistów MOPS w przypadku zauważenia niepokojących sygnałów lub wystąpienia ngatywnych skutków używania wszelkiego rodzaju multimediów.

 • Zaproszenie na spotkanie z terapeutą pt. "Komputer, internet, telefon, wartości i zagrożenia dla twojego dziecka"

  Serdecznie zapraszamy klientów MOPS na spotkanie w dniu 31 V br. o godzinie 14:30 do siedziby KIS ul.Farbiarska 20, sala na I piętrze.
  Tematem spotkania, które poprowadzi terapeuta będzie "Komputer, internet, telefon, wartości i zagrożenia dla twojego dziecka".