Piknik 2012 "Postaw na rodzinę"

Data publikacji:2012.06.22

Miasto Tomaszów Mazowiecki jak wiele innych gmin w Polsce po raz drugi zaangażowało się w ogólnopolską kampanię pod hasłem "Postaw na rodzinę".

Kampania wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych.

"Postaw na rodzinę" jest bardzo pożytecznym przedsięwzięciem profilaktycznym nakierowanym na rodzinę. Inwestowanie w relacje rodzinne, dobry podział obowiązków buduje atmosferę współpracy, wsparcia i zaufania, a zarazem obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze!

Zorganizowany piknik w dniu 20.06. br. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5miał na celu promowanie tej kampanii.

Głównym organizatorem był MOPS przy współudziale:

- Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Polityki Społecznej ul. P.O.W.16/18
- Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim ul. Browarna 7

Do udziału w pikniku zostało zaproszonych 46 rodzin, w tym 112 dzieci, dotknięte problemem:

bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – rodzina niepełna – rodzina wielodzietna oraz przemocy w rodzinie, klienci MOPS.

Dzieci swój udział w pikniku rozpoczęły namalowaniem swojej rodziny i umieszczeniem rysunków na drzewach genealogicznych.

W trakcie pikniku przeprowadzono szereg zabaw i konkursów np. strzelanie z łuku, marsz rodzinny na nartach, rzuty do bramki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: lepienia w glinie i malowania twarzy. Wiele uśmiechu i radości dzieciom sprawiły zabawy z chustą Klanza. Pracownicy socjalni MOPS aktywnie uczestniczyli we wspólnej zabawie oraz zapewniali obsługę techniczną pikniku. Głównym celem zorganizowanego pikniku było: " Kształtowanie prawidłowych więzi między rodzicami i dziećmi" - pogadankę dla rodziców na ten temat przygotował i poprowadził terapeuta – zatrudniony w MOPS. Rodzice otrzymali ulotki edukacyjne z Krakowskiej Akademii Profilaktyki, MOPS, KIS, MKRPA, dotyczące odpowiedzialności spoczywającej na rodzicach oraz informacyjne, gdzie rodzina w przypadku kryzysu może szukać wsparcia.

Na zakończenie pikniku za udział w konkursach odbyło się losowanie nagród dla dzieci, a także rodziców.

Nad sprawnym przebiegiem zabaw i konkursów czuwali pracownicy MOK, wolontariusze PCK i członkowie Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjnego działającego przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Swoją obecnością piknik uświetnił przedstawiciel Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Prezydent Pan Waldemar Wendrowski.

Dzięki uprzejmości firm:

  • Firma Cukiernicza " Birski"

  • Cukiernia "Mazurek"

  • Zakład Produkcyjny "Chipita Poland"

  •  Zakład Produkcyjny "Frito Lay"
  • Szymańscy –Piekarnictwo, Cukiernictwo Sp. J.

które nieodpłatnie przekazały swoje wyroby, zaproszone osoby na piknik miały zapewniony poczęstunek.

Ponadto:

- Księgarnia „ Tania Książka”

- F.H.U. " JARKPOL"

- F.H.U. " EGRO"

częściowo zasponsorowały nagrody dla dzieci rodziców.

Radość, zadowolenie, entuzjazm i uśmiech zarówno na twarzach dzieci jak i rodziców, świadczy o sukcesie zorganizowanego przez MOPS pikniku. Tak pozytywny odbiór zachęca do dalszego promowania takiego właśnie wizerunku Ośrodka.