Informacja o spotkaniach grupy wsparcia dla osób bezrobotnych

Data publikacji:2012.08.21

Klub Integracji Społecznej w Tomaszowie Maz. realizuje działania grupy wsparcia dla osób bezdomnych. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w piątki w siedzibie KIS przy ul.Farbiarskiej 20 (dawna szkoła budowlana) w godzinach 14:30 - 15:30. Osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością i wykluczeniem społecznym zapraszamy do udziału w spotkaniach grupowych i konsultacjach indywidualnych, mających na celu diagnozę występujących problemów, rozwój osobisty, wzmacnianie mocnych stron, pomoc prawną i psychologiczną. Oferowane formy pomocy są bezpłatne. Kontakt telefoniczny: 511 573 011.