Zarządzenie Nr 211/2016 i Nr 212/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Data publikacji:2016-05-20

Zarządzenie Nr 211/2016 i Nr 212/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.