Zarządzenie Nr 176/2016 i Nr 177/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Data publikacji:2016-04-28

Zarządzenie Nr 176/2016 i Nr 177/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.