warsztaty

Data publikacji:2016-08-08

Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach programu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie integracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” oraz kampanii krakowskiej akademii „Postaw na Rodzinę” zorganizował cykl warsztatów terapeuty zatrudnionego w MOPS z rodzicami (w każdy wtorek w miesiącu czerwcu), który poprowadził pogadankę dla rodziców na tematy:

I. „ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA cz. I - Środki psychoaktywne, Powody sięgania przez dzieci po używki, Jak rozpoznać, że moje dziecko sięga po używki”;

II.      „ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA cz. II - Internet – dwie strony medalu; Mody panujące wśród dzieci i młodzieży”.

III.     SAMOOCENA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI DZIECKA A SIĘGANIE PO ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE

IV.    JAK POWIEDZIEĆ „NIE” - ASERTYWNOŚCI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ.
        Celem spotkania było przedstawienie zagrożeń jakie mogą prowadzić
        do demoralizacji, uświadomienie rodzicom na co należy zwracać uwagę oraz jak mogą                 chronić swoje pociechy.