Reaktywacja grupy teatralnej "Nietykalni" powiększonej o podopiecznych PCPR

11 kwietnia 2016r. reaktywowany został mały teatr wielkich form pn. "Nietykalni". W ramach porozumienia między dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Jolantą Szurotowską, a dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie panem Janem Andrzejem Więckowskim, do grupy dzieci beneficjentów MOPS dołączyły dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej.

"Nietykalni" to nie tylko grupa teatralna. Sens jej istnienia najbardziej oddaje fakt, że po zakończeniu pierwszego projektu pod tytułem "Jasełkowe wariacje" uczestnicy nadal utrzymywali kontakt, zarówno ze sobą, jak i z opiekunami. Pomagali sobie w różnych sytuacjach (były nawet "korepetycje" i nadrabianie szkolnych zaległości), wspierali się też w trudnych momentach. Opiekunom chwalili się odnoszonymi sukcesami (szczególnie cieszyły te szkolne - lepsze oceny, brak wagarów, poprawa zachowania), ale zgłaszali się też ze swoimi problemami. Bardzo czekali na kolejny projekt, kiedy znów zaczną spotykać się całą grupą. Radość z reaktywacji "Nietykalnych" widoczna była podczas spotkania organizacyjnego, a entuzjastyczne reakcje na propozycje opiekunów dopełniały efektu. Bardzo ciepło przyjęte zostały też nowe osoby, które dołączyły w ramach współpracy między MOPS a PCPR. Z zasłyszanych po pierwszym spotkaniu opinii wynika, że również podopieczni PCPR zapalili się do pomysłu. Cała dwudziestka dzieciaków spotykać się więc będzie dwa razy w tygodniu, tworząc nie tylko teatr, ale też (a może przede wszystkim) grupę przyjaciół. Ponadto w przedsięwzięcie zaangażowani zostaną też rodzice i opiekunowie dzieci, którzy w trakcie trwania projektu wezmą udział w warsztatach psychoedukacyjnych.

Tym razem "Nietykalni" postarają się opowiedzieć szerszej publiczności współczesną, prawdziwą historię dziewczynki w czerwonym kapturku. Zaplanowano wystawienie bajki podczas pikniku rodzicielstwa zastępczego organizowanego przez PCPR oraz pikniku rodzinnego organizowanego przez MOPS. Odbędzie się także występ otwarty dla wszystkich mieszkańców Tomaszowa w OK "Tkacz". Będziemy się także starać, aby wystąpić w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym oraz szpitalu klinicznym dla dzieci. O szczegółach naszego projektu informować będziemy na bieżąco.

Spotkania odbywać się będą nadal przy ul. Piłsudskiego 34. Słodki podwieczorek dla dzieci zapewniony zostanie przez sponsorów. Jako nagrodę na zakończenie projektu przewidziano wyjazd uczestników do teatru w Łodzi na wybrany spektakl. Opiekunami projektu są pracownicy socjalni działu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psycholog z MOPS, a także psycholog oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z PCPR. Projekt finansowo wspierać będzie Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.