Prace społecznie użyteczne 2015

Data publikacji:2015-04-02

W dniu 30.03.2015r. rozpoczęto organizację prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni podpisali 45 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 30.03-31.05.2015r. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę.

W ramach prac społecznie użytecznych będą podejmowe następujące rodzaje działań:

- porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.,

- prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.