Archiwum 2014

 • Spektakl „Skąd się biorą prezenty”

  W dniu 20.12.2014r. grupa dzieci klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim została zaproszona na spektakl „Skąd się biorą prezenty” w wykonaniu dzieci z grupy aktorskiej O.K. Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim.

  Dzieci wspólnie z opiekunami licznie przybyli na zaproszenie, z wielkim zainteresowaniem oglądali spektakl przygotowany w świątecznej atmosferze. Wysłuchano śpiewu kolęd i utworów  świątecznych w wykonaniu dzieci z grupy wokalnej O.K. Tkacz i składano sobie życzenia „Wesołych Świąt” i dużo prezentów. Nie zabrakło drobnych upominków świątecznych, którymi zostały obdarowane dzieci beneficjentów MOPS oraz mali artyści.

 • „Tomaszowskie TEATRALIA” – Miejski Ośrodek Kultury dla dzieci i młodzieży

  Miejski Ośrodek Kultury w ramach współpracy z Klubem Integracji Społecznej zaprosił dzieci klientów MOPS do udziału w spektaklach dla dzieci w ramach „TOMASZOWSKICH TEATRALIÓW”, pokaz odbył się dnia 04.12.2014r. w sali kina Włókniarz. Grupa dzieci wraz z opiekunami przybyła na pokaz umiejętności teatralnych aby „rozświetlić”  sobie czas ponurej zimy. Dzieci z ciekawością i zainteresowaniem oglądały spektakl.
   

 • „BELLA” – spektakl teatru edukacyjno –profilaktycznego dla dzieci i młodzieży „Moralitet” dla młodzieży Gimnazjum nr 6

  Klub Integracji Społecznej realizując program „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” propaguje szeroko rozumiane działania profilaktyczne, w dniu 03.12.2014r. został przedstawiony dla młodzieży klas II spektakl teatru „MORALITET” pt. „Bella” (spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy (również cyberprzemocy), jako kontynuacja współpracy z Gimnazjum nr 6 (warsztaty psychologa z młodzieżą).
   

 • Wieczór teatralny

 • Spektakl teatru „MORALITET”

  Klub Integracji Społecznej realizując program „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” ma na celu propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, kontynuując współpracę z Gimnazjum nr 6 (warsztaty psychologa z młodzieżą) w dniu 03.12.2014r. zostanie przedstawiony dla młodzieży spektakl teatru „MORALITET” pt. „Bella”  (spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy (również cyberprzemocy)
   

 • Biesiada senioralna

  Biesiada senioralna
  W dniu 07.11.2014r. O.K. „Tkacz” zorganizował coroczną „Biesiadę Senioralną” dla osób starszych naszego miasta.

 • Zaproszenie na Pejzaż Jesienny

 • Piknik 2014 "Postaw na rodzinę"

  Miasto Tomaszów Mazowiecki jak wiele innych gmin w Polsce po raz czwarty zaangażowało się w ogólnopolską kampanię pod hasłem " Postaw na rodzinę". Kampania wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych.

 • Abecadło zachowań dziecka

  W dniu13.06.2014r. w ramach programu:” Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS – piknik „Postaw na Rodzinę”,  Klub Integracji Społecznej zorganizował kolejne spotkanie terapeuty z beneficjentami Ośrodka pt.: „Abecadło zachowań dziecka – O sposobach na trudne dziecko”. Celem spotkania jest szeroko rozumiana profilaktyka, zapoznanie rodziców z metodami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi oraz zostali zapoznani z prawidłową komunikacją rodzic - dziecko. Terapeuta Ośrodka zapoznał beneficjentów z abecadłem prospołecznych zachowań rodzica, przeprowadził rozmowę wspierająco- motywującą w szerzeniu prawidłowych postaw rodzicielskich.
   

 • Zwieszenie działalności klubu na okres letni

  W dniu 11.06.2014r  odbyło się kolejne spotkanie członków klubu seniora w Białobrzegach z pracownikami MOPS, podczas którego wspólnie z przybyłymi osobami podjęto decyzję  o zawieszeniu działalności klubu na okres letni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje podjąć kolejne próby powołania klubu w miesiącu październiku.
   

 • Działalność Grupy Wsparcia

  Uczestnicy grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie spotykają się we wtorek w godz. 16:00 – 17:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Cekanowskiej 5. Grupa na terenie miasta Tomaszowa działa od 12 sierpnia 2013r.
  W spotkaniach uczestnicy terapeuta, który relalizuje cele spotkań min:
  nabycie umiejętności stawiania granic i ochrony siebie przed nadużyciami i przemocą,
  nauka skutecznej komunikacji,
  nabycie umiejętności asertywnej postawy,
  nauczenie się sposobu budowania pozytywnych relacji z innymi,
  nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  zdobycie wiedzy na temat skutecznego rozwiązywania konfliktów.
  Wszyscy uczestnicy są objęci pomocą psychologiczną, prawną. Mają możliwość uzyskania informacji z zakresu pracy socjalnej.

  Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy gwarantujemy anonimowość oraz wsparcie osób
  z tym samym spektrum problemu.

  Uczestnictwo w grupie wsparcia jest bezpłatne

  Wszelkie informacje na temat spotkań Grupy udzielane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 oraz pod numerem telefonów: 44 723 34 89 w 29 oraz 666 537 961.
   

 • Spotkanie z psychologiem - terapeutą w dniu 30.04.2014r.

  W dniu 30.04.2014r odbyło się spotkanie członków klubu seniora w Białobrzegach z terapeutą - psycholog  P. Martą Sobolak – pracownikiem MOPS. Podczas spotkania omówione zostały najczęściej spotykane problemy psychologiczne. Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w dyskusji, zadawali pytania i wymieniali się doświadczeniami. Psycholog przekazała uczestnikom informacje gdzie można zwrócić się o bezpłatną poradę psychologiczną w naszym mieście.

  W dniu 12.05.2014r odbyło się spotkanie członków klubu seniora w Białobrzegach z pracownikami MOPS, podczas którego wspólnie z przybyłymi osobami rozmawiano jak pobudzić seniorów członków społeczności lokalnej do aktywności w klubie seniora. Po wspólnych rozmowach uzgodniono, że Ośrodek przeprowadzi akcję promującą kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 11.06.2014r.

 • “Pamięć teraźniejsza i depresja” - problemy seniorów

  W dniu 08.04.2014r odbyło się spotkanie członków klubu seniora w Białobrzegach z prawnikiem   P. Pawłem Kędziorą– pracownikiem MOPS. Podczas spotkania omówione zostały problemy dotyczące ryzyka jakie niesie podpisywanie niezrozumiałych umów lub zawieranie ich przez telefon. Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w dyskusji, zadawali pytania i wymieniali się doświadczeniami. Prawnik przekazał uczestnikom informacje gdzie można zwrócić się o bezpłatną poradę prawniczą w naszym mieście.

  Pracownicy MOPS zapraszają na kolejne spotkanie wszystkie zainteresowane osoby w dniu 30.04.2014r o godz. 1530, które odbędzie się w sali  stołówki przy Zespole Szkół nr 8 w Białobrzegach.

 • Nowy Klub Seniora w Białobrzegach

  W dniu 26.03.2014r odbyło się spotkanie inauguracyjne klubu seniora przy Zespole Szkół Nr 8 w Białobrzegach. Na spotkanie przybyło kilka osób, które były zainteresowane udziałem w tego rodzaju spotkaniach. Podczas spotkania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznali przybyłych gości z ideą tworzenia klubów seniora. Kolejne spotkanie zaplanowano na 09.04.2014r. o godzinie 15:30 na które serdecznie zapraszamy.

 • Drugie spotkanie z terapeutą pt. "Alkohol a stres dzieci w rodzinie z problemami alkoholowymi"

  W dniu14.03.2014r. w ramach działań Klubu Integracji Społecznej zostało zorganizowane kolejne spotkanie terapeuty z beneficjentami Ośrodka z cyklu pt.: „Alkohol a stres dzieci w rodzinie z problemami alkoholowymi”. Celem spotkania jest szeroko rozumiana profilaktyka: ukazanie wpływu alkoholu na powstawanie agresywnych i aspołecznych zachowań zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Terapeuta Ośrodka wraz z Koordynatorem Klubu Integracji Społecznej przygotowali inscenizacje sytuacji kryzysowych jakie mogą powstawać w rodzinach z problemami alkoholowymi oraz przykłady rozwiązywania takich konfliktów.

 • Spotkanie z terapeutą pt. "Alkohol a stres dzieci w rodzinie z problemami alkoholowymi"

  W dniu 21.02.2014r. w ramach działań Klubu Integracji Społecznej zostało zorganizowane spotkanie terapeuty z beneficjentami Ośrodka pt.: „Alkohol a stres dzieci w rodzinie z problemami alkoholowymi”. Ponieważ problem ten dotyka w dzisiejszych czasach wiele osób, celem spotkania jest szeroko rozumiana profilaktyka: uświadomienie rodziców dorastających dzieci w zagrożeniach
  z niego płynących, ukazanie jak negatywny wpływ ma na powstawanie agresywnych i aspołecznych zachowań. Problemy alkoholowe dotykają zarówno rodziców, jak i dzieci, co powoduje zaburzenie właściwych relacji w rodzinie. Klub Integracji Społecznej planuje kontynuować te spotkania w postaci warsztatów z rodzicami i dziećmi, kolejne przewidywany termin 14.03.2014r.

 • Spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w nowej siedzibie

  Grupa wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie zostaje z dniem 01.02.2014 roku przeniesiona do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cekanowskiej 5. Grupa będzie prowadziła spotkania we wtorki o godz 15:30 – 17:00 w pokoju 23w siedzibie Ośrodka MOPS. Zapraszamy zainteresowane osoby z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie MOPS pokój 23 oraz pod numerem tel. 502-041-127 w godzinach pracy Ośrodka 7:30 – 15:30.