28.06.2017 WARSZTATY z przewodniczącym MKRPA "Częste picie alkoholu a problemy osobiste i zawodowe"

Data publikacji:2017-07-10

W dniu 28.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z przewodniczącym MKRPA Panem Mirosławem Banasiakiem  pt.: „Częste picie alkoholu a problemy osobiste i zawodowe ”. Celem spotkania było zwiększenie świadomości przybyłych osób, że alkohol nie rozwiązuje problemów osobistych ani zawodowych, a wręcz je pogłębia, tworzy się błędne koło. Podczas spotkania wskazano kierunki szukania pomocy i wsparcia gdy pojawi się problem alkoholowy. Uświadomienie uczestnikom, że zdaje nam się iż alkohol uśmierza ból i niweluje problemy, a w rzeczywistości powoduje ogromne zniszczenia zarówno w naszym organizmie, jak i życiu osobistym i zawodowym.