14.06.2017 WARSZTATY z psychologiem MOPS "Jak dobrze wyglądać podczas rozmowy kwalifikacyjnej"

Data publikacji:2017-06-26

W dniu 14.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z psychologiem MOPS Panią Katarzyną Pierunek  pt.: „Psychologiczne aspekty poszukiwania pracy ”. Celem spotkania było zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, omówienie motywacji jako czynnika determinującego aktywność zawodową, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, zwiększenie poczucia własnej wartości, które jest czynnikiem wpływającym na znalezienie pracy. Uświadomienie uczestnikom, że PSU to nie jedyna forma pracy jaką mogą wykonywać,