25.05.2017 WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM „MOŻESZ WRÓCIĆ NA RYNEK PRACY”

Data publikacji:2017-06-01

W dniu 25.05.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z doradcą zawodowym z PUP Panią Karoliną Dutkiewicz - Zając  pt.: „Możesz wrócić na rynek pracy”. Uczestnikami prowadzonych zajęć były osoby biorące udział w pracach społecznie - użytecznych objęte pomocą MOPS. Celem spotkania było zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, rozwijanie umiejętności autoprezentacji poprzez właściwe napisanie CV, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy, zwiększenie świadomości własnego potencjału zawodowego w tym predyspozycji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego, jak również zapoznanie przybyłych z aktualną ofertą PUP.