19.11.2015 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Data publikacji:2015-11-30

W dniu19.11.2015r. w ramach programu:” Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS Klub Integracji Społecznej zorganizował warsztaty psychologów z beneficjentami Ośrodka pt.: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”.Uczestnikami zajęć prowadzonych przez psychologów: Katarzynę Kamińską i Sylwię Kwiatkowską byli rodzice dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS. Celem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka niewłaściwych postaw rodzicielskich oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych opiekunów. Zagadnieniami poruszanymi podczas warsztatów były m. in.: pomoc dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami, waga pozytywnych wzmocnień, jako element niezbędny w prawidłowym procesie wychowawczym, a także w jaki sposób karać dziecko, aby uzyskać zamierzony efekt. Panie psycholog, pełniące dyżury w placówkach oświatowych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, podzieliły się z uczestnikami warsztatów doświadczeniami w pracy z dziećmi zgłaszanymi na konsultacje oraz podpowiadały, w jaki sposób rodzice mogą pomagać własnym dzieciom w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami.