„Prace społecznie użyteczne 2018”

Data publikacji:2018-04-12

W dniu 09.04.2018r. w ramach prac społecznie – użytecznych zostało  podpisane kolejne 15 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 09.04-31.05.2018r., na chwilę obecną na terenie miasta prace te wykonuje już 60 osób.
 W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:
- porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.;
- prace związane z ograniczeniem negatywnych skutków zimy;
- prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.