„Prace społecznie użyteczne 2017”

Data publikacji:2017-04-21

W dniu 17.03.2017r. rozpoczęto organizację prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni podpisali 30 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 17.03-30.04.2017r., w miesiącu kwietniu pracownicy socjalni podpisali kolejne 20 kontraktów do 31.06 2017r. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie,nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę.

W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:

- porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.,

- prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.