„Prace społecznie użyteczne 2016”

Data publikacji:2016-04-18

W dniu 01.03.2016r. rozpoczęto organizację prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni podpisali 20 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 01.03-31.05.2016r., w miesiącu kwietniu pracownicy socjalni podpisali kolejne 38 kontraktów do 31.06 2016r. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę.
W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:
- porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.,
- prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.