Zarządzenie Nr 263/2016 i Nr 264/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Data publikacji:2016-06-28

Zarządzenie Nr 263/2016 i Nr 264/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.