Zarządzenie Nr 220/2016, Nr 223/2016 i Nr 224/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Data publikacji:2016-05-31
  • Zarządzenie Nr 220/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
  • Zarządzenie Nr 223/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • Zarządzenie Nr 224/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.