Zarządzenie Nr 184/2016 i Nr 190/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Data publikacji:2016-05-02

Zarządzenie Nr 184/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

oraz

Zarządzenie Nr 190/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.