Warsztaty z Terapeutą

Data publikacji:2015-05-12

Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje cykl warsztatów z terapeutą, które odbędą się
w miesiącu czerwcu. Skierowania na warsztaty wydawane są przez pracowników socjalnych.

Proponowane tematy:

I. Prawidłowa komunikacja rodzic – dziecko, prawidłowe postawy rodzicielskie czyli rodzice wolni od alkoholu

03.06.2015 rok, godz. 11:00 -12:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

przy ul. Cekanowskiej 5 pokój nr. 24

II. Jak rozpoznać, że nasze dziecko zażywa substancje alkoholowe i narkotyki?

10.06.2015 rok, godz. 11:00 – 12:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

przy ul. Cekanowskiej 5 pokój nr. 24

III. Jak na rozwój młodego człowieka wpływa środowisko rodzinne z problemem alkoholowym

17.06.2015 rok, godz. 11:00 – 12:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

przy ul. Cekanowskiej 5 pokój nr. 24

IV. Czym jest uzależnienie i jak z nim walczyć – Uda się czy się nie uda.

24.06.2015 rok, godz. 11:00-12:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

przy ul. Cekanowskiej 5 pokój nr. 24