VI piknik pod hasłem " Postaw na rodzinę"- ogólnopolskiej kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki.

Data publikacji:2016-06-17

W dniu 16.06. br. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 zorganizowano VI piknik pod hasłem " Postaw na rodzinę"- ogólnopolskiej kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki.
Głównym organizatorem był MOPS przy współudziale:
- Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Spraw Społecznych
i Promocji Zdrowia, ul. I. Mościckiego 3;
Do udziału w pikniku zostało zaproszonych 86 rodzin (w tym 182 dzieci), dotkniętych problemem: bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – rodzina niepełna – rodzina wielodzietna oraz przemocy w rodzinie.
Piknik poprzedził cykl warsztatów terapeuty zatrudnionego w MOPS
z rodzicami (w każdy wtorek w miesiącu czerwcu), który poprowadził pogadankę dla rodziców na tematy:
I. „ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA cz. I - Środki psychoaktywne, Powody sięgania przez dzieci po używki, Jak rozpoznać, że moje dziecko sięga po używki”;
II.    „ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA cz. II - Internet – dwie strony medalu; Mody panujące wśród dzieci i młodzieży”.
III.    SAMOOCENA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI DZIECKA A SIĘGANIE PO ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE
IV.    JAK POWIEDZIEĆ „NIE” - ASERTYWNOŚCI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ
Piknik rozpoczął  się od występu aktorów Małego Teatru Wielkich Form „Nietykalni”, którzy wystawili „Lady in Red czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka”, zorganizowano wiele   zabaw i konkursów integrujących dla dzieci i rodziców, kolejną atrakcją imprezy były fantastyczne zjeżdżalnie i plac zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: „skarpetkowych maskotek”, stanowiska artystyczne: malowanie domków
oraz malowanie portretu własnej rodziny na prześcieradle. Pracownicy socjalni MOPS aktywnie uczestniczyli we wspólnej zabawie oraz zapewniali obsługę techniczną pikniku. Ostatnią atrakcją pikniku dla przybyłych rodzin była obecność zastępu staży pożarnej wraz z wozem ratownictwa technicznego, dzieci mogły się fotografować i zdobyć wiele ciekawych informacji na temat pracy strażaka.
Na zakończenie pikniku za udział w pikniku wszystkie przybyłe dzieci zostały obdarowane upominkami.
Nad sprawnym przebiegiem zabaw i konkursów czuwali pracownicy socjalni oraz koordynator KIS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Dzięki uprzejmości firm:

  •  Firma Cukiernicza " Birski"
  • Cukiernia "Mazurek"
  • Zakład Produkcyjny "Frito Lay"
  • Firma „Ice – Full”
  • Piekarnia Szymańscy

które nieodpłatnie przekazały swoje wyroby, zaproszone osoby na piknik miały zapewniony poczęstunek.
Ponadto:

  • F.H.U. " JARKPOL"
  • Zajazd PLAN
  • Hurtownia PINOKIO
  • EUROBOX
  • KSIĘGARNIA „TANIA KSIĄŻKA”.

zapewniły atrakcje dla dzieci i rodziców. Radość, zadowolenie, entuzjazm i uśmiech zarówno na twarzach dzieci jak i rodziców, świadczy o sukcesie zorganizowanego przez MOPS pikniku. Pozytywny odbiór zachęca do dalszego promowania takiego właśnie wizerunku Ośrodka oraz udziału w kolejnych edycjach kampanii „Postaw na Rodzinę”.