Informacja na dzień 01.07.2016r. o świadczeniu 500+

Data publikacji:2016-07-14

4.570 złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci

(w tym, drogą tradycyjną: 3.672, drogą elektroniczną: 898)

 

3.973 rozpatrzonych wniosków, w tym:

3.888 przyznających świadczenie wychowawcze

66 przyznających świadczenie wychowawcze i odmawiających przyznanie na pierwsze dziecko z powodu przekroczenia progu dochodowego (800,00 zł lub 1.200,00 zł przy niepełnosprawności)

19 odmawiających przyznanie świadczenia wychowawczego z powodu przekroczenia progu dochodowego (800,00 zł lub 1.200,00 zł przy niepełnosprawności)

597 pozostaje do rozpatrzenia wniosków

 

Planowanych było ok. 6.400 dzieci, wnioskowaliśmy o kwotę 29.467.800,00 zł.

Otrzymaliśmy plan na świadczenia wychowawcze łącznie z kosztami obsługi w wysokości 27.380.011,00 zł tj. (ok. 6.000 dzieci).

 

0d 1 kwietnia 2016r. zostało zrealizowanych 13 terminów wypłat

(2 w miesiącu kwietniu br. tj.: 26.04. i 29.04.;

6 w miesiącu maju br. tj.: 6.05., 13.05., 17.05., 19.05., 25.05., 30.05.;

4 terminy w miesiącu czerwcu br. tj.: 9.06., 14.06., 17.06., 22.06. i 29.06.;

i ok. 4 terminów wypłat planowanych jest w miesiącu lipcu br.: tj. 07.07., 13.07., 21.07., 28.07.)

Najwyższa miesięczna kwota wypłaconych świadczeń jednej osobie wynosi 3.000,00 zł, a skumulowane świadczenie w czerwcu br. za okres 3 miesięcy (IV-VI) wynosi 7.500,00 zł.

Od 1 kwietnia br. do 30 czerwca br. wypłacono kwotę 8.026.824,10 zł dla 3.600 osób.

Średnia świadczenia w miesiącu: kwietniu br. - 830,00 zł, w maju – 796,59 zł, w czerwcu br. - 737,48 zł.

Wnioski złożone od 1 kwietnia br do 1 lipca br. mają trzy miesięczny okres rozpatrzenia z wyrównaniem od miesiąca kwietnia br., zatem każdy wniosek ma swój indywidualny termin rozpatrzenia, np. wniosek złożony 20 maja br. termin rozpatrzenia do 20 sierpnia br.

Środki otrzymujemy zgodnie z wnioskowanymi potrzebami, dlatego też wypłata przyznanych świadczeń następuje płynnie.

            Nadmienić należy, iż często w składanych wnioskach o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wnioskodawcy mają spore trudności w prawidłowym zrozumieniu tego, czego się od nich oczekuje, jak również mają trudności z poprawnym wypełnieniem oraz zgromadzeniem niezbędnych do wydania decyzji dokumentów (zwłaszcza jeśli chodzi o uzyskanie bądź utratę dochodu). Również dodatkową trudnością występującą przy realizacji wniosków o świadczenie wychowawcze jest generowanie dokumentów z Empatii oraz częste modyfikacje w programie  TT Świadczenia rodzinne.