28.06.2017 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM " RADZENIE SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI I STRESEM "

Data publikacji:2017-07-10

W dniu 28.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla rodziców i dzieci - beneficjentów Ośrodka biorących udział w pikniku „Postaw na Rodzinę” z psychologami MOPS Panią Małgorzatą Kędziorą i Panią Katarzyną Pierunek  pt.: „Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem”. Celem ostatniego spotkania była wzajemna integracja, pokazanie sposobów budowania więzi między rodzicami i ich nastoletnimi dziećmi. Uczestnicy odpowiadali na pytania pozwalające sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą różnych dziedzin życia ich dziecka (odpowiadali rodzice) oraz różnorodnych kwestii dotyczących rodziców (odpowiedzi udzielały dzieci). Ponadto zarówno starsi i młodsi uczestnicy warsztatów dostali cenne wskazówki jak należy radzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak minimalizować skutki stresu. Zajęcia odbywały się w miłej, bezpiecznej i rodzinnej atmosferze. Na zakończenie cyklu warsztatów dla rodziców, osoby które wykazały się największą frekwencją otrzymały  motywację i pozytywny bodziec w postaci karnetów wstępu do Parku Linowego nad Pilicą