28.04.2016 WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM „KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SAMODZIELNOŚCI W POSZUKIWANIU PRACY ORAZ PORUSZANIU SIĘ NA RYNKU PRACY”

Data publikacji:2016-05-09
  • WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
    WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniu 28.04.2016r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z doradcą zawodowym z PUP Panią Renatą Niedźwiedzką  pt.: „Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu pracy oraz poruszaniu się na rynku pracy”. Uczestnikami prowadzonych zajęć były osoby biorące udział w pracach społecznie - użytecznych objęte pomocą MOPS. Celem spotkania było zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy lub możliwości samozatrudnienia, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy, zwiększenie świadomości własnego potencjału zawodowego w tym predyspozycji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego, jak również zapoznanie przybyłych z aktualną ofertą PUP.