28.04.2016 WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM „KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SAMODZIELNOŚCI W POSZUKIWANIU PRACY ORAZ PORUSZANIU SIĘ NA RYNKU PRACY”

Data publikacji:2016-04-18

W dniu 28.04.2016r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu:” Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS organizuje warsztaty doradcy zawodowego z PUP z beneficjentami Ośrodka biorącymi udział w pracach społecznie użytecznych pt.: „Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu pracy oraz poruszaniu się na rynku pracy”.