21.06.2017 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „OPIERANIE SIĘ PRESJI GRUPY – KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I ASERTYWNOŚCI U MŁODZIEŻY”

Data publikacji:2017-06-26

W dniu 21.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla rodziców - beneficjentów Ośrodka biorących udział w pikniku „Postaw na Rodzinę” z psychologami MOPS Panią Małgorzatą Kędziorą i Panią Katarzyną Pierunek  pt.: Opieranie się presji grupy – kształtowanie poczucia własnej wartości i asertywności u młodzieży. Intencją kolejnego spotkania było uświadomienie uczestnikom istnienie zjawiska konformizmu i wskazania okoliczności sprzyjających uleganiu presji grupy. Podczas spotkania zaakcentowano zależność między cechami nastolatków, ich poczuciem własnej wartości i umiejętnością asertywnego odmawiania a uleganiem namowom rówieśników do używania substancji psychoaktywnych. Zajęcia zaktywizowały uczestników
do uświadomienia mocnych stron swoich dzieci. Uczestnicy przy pomocy burzy mózgów określili, co może być ważne z punktu widzenia ich dzieci i potrzeb ich dzieci. Na spotkaniu panowała miła atmosfera, a uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach.