14.06.2017 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „POZYTYWNE RELACJE RODZINNE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY MŁODZIEŻ PRZED UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”

Data publikacji:2017-06-26

W dniu 14.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla rodziców - beneficjentów Ośrodka biorących udział w pikniku „Postaw na Rodzinę” z psychologiem MOPS Panią Małgorzatą Kędziorą  pt.: Pozytywne relacje rodzinne jako czynnik chroniący młodzież przed używaniem substancji psychoaktywnych. Celem kolejnego spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży było uświadomienie uczestnikom ich własnych sposobów komunikowania się z dziećmi oraz unaocznienie wpływu sposobu komunikacji i monitoringu rodzidzielskiego na używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Podczas zajęć panowała miła atmosfera, uczestnicy z zaangażowaniem słuchali przedstawionych treści, chętnie zadawali pytania. Wszyscy zostali zachęceni do refleksji na temat możliwości usprawnienia komunikacji i monitoringu w rodzinie.