07.06.2017 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „PROFILAKTYKA LEPSZA NIŻ LECZENIE”

Data publikacji:2017-06-12

W dniu 07.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu:”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla rodziców - beneficjentów Ośrodka biorących udział w pikniku „Postaw na Rodzinę” z psychologiem MOPS Panią Katarzyną Pierunek  pt.: „Przyczyny używania przez młodzież substancji psychoaktywnych”. Pierwsze spotkanie warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży zgromadziło niemal wszystkie zaproszone mamy. Zajęcia o charakterze warsztatowym przyniosły wiele cennych wskazówek, które umykają w codziennych obowiązkach. Dyskutowaliśmy o tym, jak cenny jest czas poświęcony dziecku, o tym, że dzieci mają większe potrzeby niż tylko nowy tablet czy markowa koszulka, o tym, że niewinne powiedzonka mogą okazać się poważne w skutkach. Bo „piwo to też alkohol”, a „dziecko wcale nie musi spróbować wszystkiego, żeby się nauczyć”.