„Program Aktywizacja i Integracja 2015”

Data publikacji:2015-09-18

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. podjął inicjatywę realizacji Programu Aktywizacja i Integracja – instrumentu wprowadzonego nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia w maju 2014 roku. Po zaprezentowaniu założeń i celów programu PUP podpisał porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim o współpracy w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Głównym celem tego porozumienia była rekrutacja łącznie 20 uczestników programu, a więc osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, jednocześnie korzystających z pomocy społecznej. Było to bardzo wymagające zadanie z uwagi na specyfikę tej grupy klientów, którzy są oddaleni od rynku pracy, a także zagrożeni bądź już wykluczeni społecznie.

Program Aktywizacja i Integracja składał się z dwóch bloków działań (aktywizacja  - prace społecznie użyteczne, integracja – usługi reintegracyjne
i specjalistyczne) i trwał dwa miesiące maj i czerwiec 2015r.

Dzięki współpracy i zaangażowaniu pracowników PUP i OPS-ów program ukończyło 95% uczestników. Natomiast z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakwalifikowanych było 10 osób z czego ostatecznie PAI ukończyło 9 beneficjentów, którzy dzięki uczestnictwie w programie zostali przekwalifikowani do II profilu pomocy i uzyskali możliwość np. wykonywania prac społecznie użytecznych. Na kontynuację tych prac zdecydowało się ostatecznie 8 osób.