„Prace społecznie użyteczne wrzesień 2015”

Data publikacji:2015-09-18

W miesiącu wrześniu nadal kontynuowano organizację prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni przedłużyli kontrakty socjalne 44 osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac na okres 01.09-31.10.2015r. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę. Ogólnie w miesiącu wrześniu prace te wykonuje 80 osób.

W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:

- porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz. oraz porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.